KTNT - Cũng bắt đầu từ nông nghiệp như bao địa phương khác của tỉnh Bắc Giang, nhưng người dân, chính quyền huyện Lạng Giang lại "mơ" về một nền công nghiệp phát triển tại quê nhà. Chính vì vậy, tất cả các động thái từ chính sách khuyến khích đầu tư đến chủ trương du nhập ngành nghề mới... đều phục vụ mục tiêu: biến Lạng Giang thành huyện công nghiệp trọng tâm của tỉnh.