Việc có quá nhiều máy game khác nhau gây nhiều khó khăn cho cả các nhà phát triển trò chơi lẫn người tiêu dùng.