Lang Chu tich Ho Chi Minh mo cua tro lai tu ngay 6-12 - Anh 1

(HNM) - Sau một thời gian tạm ngừng để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2016, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tới các cơ quan, đoàn thể, đồng bào trong nước, Việt kiều và người nước ngoài. Cụ thể như sau: Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 6-12-2016.

Thư Ký