(ATPvietnam.com) -Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán: PVX) thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (mã chứng khoán: PTL).

Theo đó, tính đến ngày 22/3/2011, PVX đã mua được 1.058.560 cổ phiếu PTL, tăng số lượng nắm giữ từ 30.421.240 cổ phiếu lên 31.479.800 cổ phiếu, tương đương thay đổi tỷ lệ từ 30,42% lên 31,48%. Với việc thay đổi tỷ lệ sở hữu trên 1%, PVX phải báo cáo. Trong đợt đăng ký mua này, PVX đăng ký mua tổng cộng hơn 5,5 triệu cổ phiếu PTL. Giao dịch của PVX được thực hiện đến hết ngày 11/5/2011. Trước đó, PVX cũng có đăng ký mua cổ phiếu PTL nhưng kết thúc giao dịch PVX chỉ mua 22.000 cp PTL trong tổng số hơn 5,6 triệu cp đăng ký Thanh Loan