Bức chân dung Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi Bên dưới bức chân dung của Nguyễn Trãi là cuốn thư pháp Tuyên ngôn độc lập Những hiện vật độc đáo tại triển lãm Bức họa gốc Thầy Nguyễn Văn Siêu dạy học năm 1868. Tranh màu nước do học trò mừng thọ