Sáng 21/11 tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức khai mạc kiểm tra Tư lệnh, Chính ủy các Vùng Hải quân.

Lan dau tien to chuc kiem tra Tu lenh, Chinh uy Vung Hai quan - Anh 1

Đại diện thí sinh bốc đề kiểm tra. Ảnh: mod.gov.vn

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân chủ trì buổi lễ.

Cùng dự có Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân và đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng.

Đây là lần đầu tiên Quân chủng Hải quân tổ chức kiểm tra cán bộ chủ chốt cấp vùng.

Kiểm tra nhằm cụ thể hóa kết quả triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân trong việc xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, có sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại, đủ sức làm nòng cốt để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Thông qua kiểm tra, đánh giá trình độ, năng lực thực tế toàn diện của Tư lệnh, Chính ủy các Vùng Hải quân. Qua đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân rút kinh nghiệm về tổ chức, phương pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PV (theo mod.gov.vn)

Từ khóa

Tư lệnh vùng hải quân