(Vitinfo) - Một cuộc đua lạ thường giữa Lamborghini Reventón và chiếc máy bay A200-A Tornado đã được tổ chức trên đường cao băng dài 3 km tại một trụ sở quân đội gần Brescia của Italy.