Bạn xem ở trang của mình có loại vách nào ưng ý ko nhé. Cần thêm thông tin gì mình comment tiếp nha: http://www.noithatvietnam.net/Vach-ngan-thach-cao.aspx

Bạn xem ở trang của mình có loại vách nào ưng ý ko nhé. Cần thêm thông tin gì mình comment tiếp nha: http://www.noithatvietnam.net/Vach-ngan-thach-cao.aspx