Do bức xúc trong việc bị chính quyền địa phương thu hồi đất để xây dựng công trình công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước, 2 đối tượng đã làm thơ vè với nội dung xúc phạm danh dự đến một số cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền tỉnh Đắk Nông và thị xã Gia Nghĩa.