Lấy phải người chồng đào hoa, cuộc sống của chị em luôn bất an, việc canh giữ anh ta cũng như việc giữ cho mình bớt tổn thương khiến phái đẹp tốn vô khối năng lượng. Thế nhưng cứ thử hình dung cuộc đời làm vợ mà không có đối tượng để ghen - buồn và nhàm phải biết.