Hỏi: Vợ tôi bắt đầu được công ty ký hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 1/2016. Vợ tôi sinh con vào ngày 30/6/2016 và vẫn tham gia đóng bảo hiểm tháng 6/2016. Vậy, vợ tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Nếu được, tôi cần làm những làm thủ tục gì để nhận chế độ thai sản cho vợ tôi.

Lam the nao de duoc huong che do thai san? - Anh 1

Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con là phải đóng BHXH đủ từ 6 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Ảnh: Internet

BHXH Việt Nam trả lời:

Tại Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ khi sinh con là phải đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản từ đủ 6 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Đối chiếu quy định trên, trường hợp vợ ông bắt đầu tham gia đóng BHXH từ tháng 1/2016 đến hết tháng 6/2016 và sinh con vào ngày 30/6/2016. Nếu vợ ông đóng BHXH liên tục từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2016 thì vợ ông đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Thủ tục hưởng chế độ thai sản: Ông nộp bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con ông cho người sử dụng lao động nơi vợ ông đóng BHXH để đơn vị hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan BHXH giải quyết chế độ thai sản đối với vợ ông. Thời hạn giải quyết là 10 ngày kể từ ngày đơn vị sử dụng lao động nộp đủ hồ sơ theo quy định.

Hỏi:

Tôi tham gia BHXH từ tháng 6/2015. Đến tháng 1/2016 thì sinh con. Tôi nộp đầy đủ giấy tờ cho công ty từ tháng 2/2016 nhưng đến nay tôi chưa được hưởng chế độ trợ cấp thai sản. Tôi hỏi công ty thì được trả lời là do thời gian tham gia BHXH vừa đủ 6 tháng nên bên BHXH quận trả lời là khi nào nhân viên nghỉ hết chế độ và đi làm lại thì sẽ xác minh, kiểm tra lại.

Bây giờ tôi không đi làm lại được và muốn xin nghỉ việc ở công ty. Vậy tôi có được thanh toán tiền trợ cấp thai sản hay không? Nếu được thì công ty có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ cho tôi không hay tôi phải tự mình đến BHXH quận để làm các thủ tục?

BHXH Việt Nam trả lời:

Tại Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định, điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ khi sinh con là phải đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản từ đủ 6 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Đối chiếu quy định trên, nếu bà đã đóng BHXH đủ 6 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì bà được hưởng chế độ thai sản. Trường hợp bà chưa chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc thì bà nộp hồ sơ gồm bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con bà cho đơn vị sử dụng lao động nơi bà đóng BHXH. Nếu bà đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH nơi bà đang cư trú để được giải quyết.

Hỏi:

Tôi sinh con ngày 15/7/2015 nhưng công ty lại báo giảm thai sản vào tháng 8/2015 và thu tiền BHXH tháng 7/2015. Xin hỏi, thời gian nghỉ thai sản của tôi được tính từ khi nào? Tôi đã đi làm từ tháng 2/2016 thì có phải truy đóng BHXH tháng 1/2016 không?

BHXH Việt Nam trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 35 Luật BHXH số 71/2006/QH11, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

Điều 157 Bộ luật Lao động quy định, lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 6 tháng; trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng, trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp bà sinh 1 con vào ngày 15/7/2015, công ty báo giảm thai sản đủ 6 tháng từ tháng 8/2015 đến tháng 1/2016 là phù hợp với quy định. Do đó, đến tháng 2/2016 khi bà đi làm thì không phải truy đóng BHXH tháng 1/2016.

Kiên Trần