Ai đó đã gửi cho bạn một văn bản được lưu với tên file có phần mở rộng là .docx và bạn loay hoay không biết dùng phần mềm gì để mở nó.

*.docx, định dạng mới của ứng dụng soạn thảo MS Office. (LĐ) - Đó là chuẩn lưu trữ tài liệu dưới định dạng XML mới mà Microsoft đưa vào bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office kể từ phiên bản 2007 trở đi. Để tiện theo dõi, hãng này thêm chữ "x" vào phía sau phần mở rộng mặc định: .docx (Word), .xlsx (Excel) và .pptx (PowerPoint). Vấn đề là làm sao để mở chúng nếu trên máy tính của bạn chỉ được cài đặt phiên bản Office 2003 hoặc cũ hơn? Cách "chính quy" nhất để có thể xử lý các tập tin này trên Office 2000/XP/2003 là bạn cần tải và cài đặt vào máy tính của mình một gói bổ sung Microsoft Office Compatibility Pack tại: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466. Sau khi cài đặt, bạn có thể mở và xử lý các tập tin này bình thường. Có một cách khác đơn giản hơn là bạn tải các tập tin này (.docx, .xlsx, .pptx) lên một ứng dụng soạn thảo văn bản trực tuyến, sửa chữa và lưu chúng trở lại với định dạng mà máy tính của bạn có thể xử lý được (như .doc, .xls, .ppt, .pdf,...). Một trong những ứng viên hàng đầu đáp ứng yêu cầu này là bộ phần mềm miễn phí Google Docs (http://docs.google.com). Bên cạnh việc hỗ trợ định dạng tài liệu XML mới của Microsoft, Google Docs còn cho phép bạn tạo các tài liệu văn bản, bảng tính và trình chiếu với hầu hết tính năng cần có của một bộ phần mềm văn phòng thực thụ. Tr.N