Trên bản đồ xuất khẩu lao động thế giới, VN được đánh giá là tiềm năng nhưng cũng nổi tiếng là xuất khẩu lao động (XKLĐ) giá rẻ. Tính cạnh tranh của LĐXK VN bị đánh giá rất thấp. Làm sao để thoát cảnh bán rẻ như hiện nay?Chi tiết...