Hình ảnh cậu bé hốt hoảng và khóc tức tưởi khi nghe bố nói rằng người mẹ đã qua đời vì ma túy khiến nhiều người không cầm được lòng.