Ngày 19-10, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp giải trình việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý dự.

Báo cáo của Bộ Xây dựng khẳng định, đến hết tháng 9-2016, cả nước đã hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho 75.600 hộ gia đình người có công, còn 4.400 hộ triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong năm nay. Tổng kinh phí đã cấp đủ để thực hiện hỗ trợ cho 80.000 hộ là 2.758 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương là 2.516 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 242 tỷ đồng. Hiện có biến động liên tục về số hộ được hỗ trợ. Chỉ tính riêng trong tháng 9-2016, số hộ cần hỗ trợ tăng thêm 8.280 hộ so với số liệu tổng hợp đến tháng 8-2016. Trong đó, nhu cầu xây dựng mới: 5.113 hộ; còn lại là cải tạo, sửa chữa.

Nhấn mạnh, hỗ trợ nhà ở cho người có công là chính sách quan trọng của Nhà nước để đền ơn đáp nghĩa những người có công với cách mạng, tuy nhiên, các thành viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng đặt câu hỏi, có hay không tình trạng lạm dụng chính sách, không minh bạch trong quá trình rà soát, thực hiện chính sách. Các ý kiến phát biểu cũng đề nghị Bộ Xây dựng làm rõ vì sao tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch.

Giải trình về nội dung trên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, do việc cấp kinh phí từ ngân sách trung ương còn chậm và phải chia thành nhiều đợt. Đến nay, kinh phí ngân sách cần cấp để thực hiện giai đoạn 2 chưa bố trí được nên việc triển khai chậm. Trong khi đó, nhóm đối tượng được hỗ trợ theo quy định mới tăng lên (từ 9 lên 12 nhóm); ngày càng có nhiều trường hợp nhà bị xuống cấp, hư hỏng trầm trọng do bị thiên tai như bão lũ, ngập lụt, sạt lở đất.

Để cân đối nguồn lực, phải theo một nguyên tắc nhất quán là: Nhà nước hỗ trợ và huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa. Người đứng đầu Bộ Xây dựng cũng khẳng định, quy trình rà soát số hộ được hưởng tiêu chuẩn hỗ trợ nhà rất chặt chẽ, rõ ràng. Nhưng thực tế có tình trạng cán bộ cơ sở nể nang vì quan hệ họ hàng, làng xóm trong quá trình xác định, tổng hợp các đối tượng được hỗ trợ nhà ở. Việc đôn đốc, kiểm tra của các địa phương chưa thường xuyên, giữa các bộ cũng có sự phối hợp chưa chặt chẽ và cần phải rút kinh nghiệm.

Hà Phong