UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở GTVT làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về xử lý các vi phạm tại bến thủy Hồ Tây làm cơ sở thực hiện dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

Lam ro trach nhiem xu ly vi pham trong quan ly ben thuy Ho Tay - Anh 1

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 10175/VP-ĐT cho ý kiến về việc quy hoạch tổng thể khu vực bến thủy nội địa Hồ Tây làm cơ sở thực hiện dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành làm rõ địa chỉ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với mỗi loại hành vi vi phạm, loại phương tiện vi phạm; kiến nghị kế hoạch, tiến độ xử lý về hoạt động khai thác, sử dụng bến thủy nội địa nói chung và xử lý từng loại hành vi vi phạm, loại phương tiện vi phạm nói riêng.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với các Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, căn cứ quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, đề xuất, báo cáo việc xây dựng, phê duyệt các quy hoạch có liên quan làm cơ sở để xây dựng bến thủy nội địa Hồ Tây; chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức rà soát kỹ hồ sơ của các doanh nghiệp có kiến nghị liên quan đến công tác quản lý bến thủy nội địa Hồ Tây; căn cứ quy định của pháp luật, các tài liệu pháp lý có liên quan và kết quả kiểm tra theo Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 4/7/2016 để đề xuất biện pháp xử lý đối với từng kiến nghị của doanh nghiệp.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Giao thông vận tải báo cáo, đề xuất việc lựa chọn chủ đầu tư lập quy hoạch và thực hiện dự án tại khu vực bến thủy nội địa Hồ Tây, trình tự và thủ tục triển khai theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, UBND quận Tây Hồ kiểm tra, rà soát hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động nạo vét, cải tạo lòng Hồ Tây, thu gom, xử lý nước thải Hồ Tây để đề xuất, UBND thành phố giao Sở Xây dựng tổ chức việc cải tạo, nạo vét, xử lý môi trường nước Hồ Tây theo quy định.

Các nội dung trên phải hoàn thành trước ngày 10/11/2016 và gửi về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp chung, báo cáo UBND thành phố phục vụ buổi làm việc UBND thành phố về nội dung quản lý bến thủy nội địa Hồ Tây. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp, báo cáo.

Trần Hoàng