(VH)- Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả quan trọng mà toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu trong thời gian qua.

Trong sáu tháng đầu năm, mặc dù đã gặt hái được nhiều thành công trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội chung của cả nước nhưng so với đòi hỏi thì vẫn còn không ít tồn tại và hạn chế. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đặc biệt lưu ý, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2009 đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ, lãnh đạo các Sở VH,TT&DL cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế và yếu kém, qua đó cần kiểm điểm nghiêm túc để có giải pháp thực hiện. Song song với đó, toàn ngành cần tập trung nỗ lực hơn nữa nhằm hoàn thành các kế hoạch đã đề ra của năm 2009, và chuẩn bị kế hoạch cho những năm tiếp theo. Trước những vấn đề mà Hội nghị đặt ra, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan trực thuộc Bộ, các Sở VH,TT&DL tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Cụ thể, tăng cường tổ chức thực hiện và thực thi pháp luật, theo đó tới đây Bộ sẽ tổ chức nhiều hội nghị để phổ biến những Luật mới được kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII thông qua. Phát hiện kịp thời những vấn đề bất cập, tồn tại mới nảy sinh trong cuộc sống để có biện pháp xử lý. Trong công tác quản lý nhà nước cần quan tâm nhiều hơn những ý kiến phản ánh của dư luận nói chung để từ đó có những điều chỉnh phù hợp với công việc. Hướng đến kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan trực thuộc Bộ, các Sở VH,TT&DL cần bám sát kế hoạch của Chính phủ, chương trình của Bộ để tích cực tham gia. Bộ trưởng nhấn mạnh, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội là một sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa trọng đại vì thế các địa phương cần xây dựng chương trình, kế hoạch có chất lượng để cùng với Hà Nội tổ chức thành công. Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua những việc làm thiết thực, cụ thể và ý nghĩa. Với những đề xuất mang tính thực tiễn của địa phương, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan trực thuộc Bộ cần dành nhiều thời gian hơn nữa cùng với cơ sở tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Từ đó xây dựng kế hoạch mở rộng, liên kết giữa các địa phương nhằm tạo nên một sức mạnh mới. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng đề nghị địa phương cần tích cực chủ động hơn nữa nhằm tìm ra những cách làm hay, hiệu quả để đóng góp cho ngành những mô hình hoạt động ấn tượng, ý nghĩa. Bộ trưởng cũng đề nghị đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho cán bộ, đặc biệt là cán bộ cơ sở. Tiếp tục rà soát các văn bản pháp quy thuộc ngành để đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng tình hình mới. Tập trung và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật. Ng.H Trong sáu tháng đầu năm, mặc dù đã gặt hái được nhiều thành công trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội chung của cả nước nhưng so với đòi hỏi thì vẫn còn không ít tồn tại và hạn chế. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đặc biệt lưu ý, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2009 đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ, lãnh đạo các Sở VH,TT&DL cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế và yếu kém, qua đó cần kiểm điểm nghiêm túc để có giải pháp thực hiện. Song song với đó, toàn ngành cần tập trung nỗ lực hơn nữa nhằm hoàn thành các kế hoạch đã đề ra của năm 2009, và chuẩn bị kế hoạch cho những năm tiếp theo. Trước những vấn đề mà Hội nghị đặt ra, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan trực thuộc Bộ, các Sở VH,TT&DL tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Cụ thể, tăng cường tổ chức thực hiện và thực thi pháp luật, theo đó tới đây Bộ sẽ tổ chức nhiều hội nghị để phổ biến những Luật mới được kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII thông qua. Phát hiện kịp thời những vấn đề bất cập, tồn tại mới nảy sinh trong cuộc sống để có biện pháp xử lý. Trong công tác quản lý nhà nước cần quan tâm nhiều hơn những ý kiến phản ánh của dư luận nói chung để từ đó có những điều chỉnh phù hợp với công việc. Hướng đến kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan trực thuộc Bộ, các Sở VH,TT&DL cần bám sát kế hoạch của Chính phủ, chương trình của Bộ để tích cực tham gia. Bộ trưởng nhấn mạnh, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội là một sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa trọng đại vì thế các địa phương cần xây dựng chương trình, kế hoạch có chất lượng để cùng với Hà Nội tổ chức thành công. Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua những việc làm thiết thực, cụ thể và ý nghĩa. Với những đề xuất mang tính thực tiễn của địa phương, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan trực thuộc Bộ cần dành nhiều thời gian hơn nữa cùng với cơ sở tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Từ đó xây dựng kế hoạch mở rộng, liên kết giữa các địa phương nhằm tạo nên một sức mạnh mới. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng đề nghị địa phương cần tích cực chủ động hơn nữa nhằm tìm ra những cách làm hay, hiệu quả để đóng góp cho ngành những mô hình hoạt động ấn tượng, ý nghĩa. Bộ trưởng cũng đề nghị đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho cán bộ, đặc biệt là cán bộ cơ sở. Tiếp tục rà soát các văn bản pháp quy thuộc ngành để đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng tình hình mới. Tập trung và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật.