Sau khi UBKT Trung ương ra thông báo kết luận về những khuyết điểm của nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương - Vũ Huy Hoàng và đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, sáng 27/10, bên lề kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có cuộc trao đổi nhanh với các cơ quan báo chí về vấn đề này.

Lam ro de co huong xu ly phu hop - Anh 1

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh.

Xin Bộ trưởng cho biết đến thời điểm nào thì Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương sẽ họp để thực hiên chỉ đạo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương?

- Đây là quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới thông qua, khi nào nhận được quyết định chính thức thì Bộ Công Thương sẽ tổ chức họp để triển khai thực hiện. Về tinh thần của quyết định, Bộ Công Thương đã nắm được hết. Do vậy, Bộ Công Thương sẽ tổ chức họp sớm để triển khai thực hiện quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Khi họp Ban cán sự Đảng sẽ đánh giá và làm rõ toàn diện những yêu cầu trong kết luận kiểm tra, từ đó sẽ đưa ra kế hoạch triển khai theo đúng yêu cầu. Kết luận kiểm tra là một chuyện, nhưng từ thực tiễn qua quá trình sinh hoạt, kiểm điểm thời gian qua thì chúng tôi cũng đã nhận thức được vấn đề, để có giải pháp toàn diện, khắc phục cơ bản.

Vậy, những sai sót trong quá trình bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải con trai ông Vũ Huy Hoàng sẽ được được làm rõ đến đâu, thưa ông?

- Tại đây tôi không thể trình bày được đầy đủ và cụ thể vì quá trình công tác của ông Hải dài, được điều chuyển qua nhiều vị trí khác nhau. Ngay từ giai đoạn kiểm tra đầu tiên Bộ Công thương cũng đã xác định được những vi phạm, sai phạm. Cùng đó, trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thể hiện rõ tinh thần kiểm điểm của Ban cán sự Đảng, cơ quan chuyên môn, cơ quan tham mưu và các cá nhân trong Ban cán sự Đảng.

Mức độ sai phạm tới đâu, trách nhiệm của ai trong quy trình đó, cách xử lý những nhân sự mắc sai phạm, thẩm quyền trong ra quyết định nhân sự sẽ được Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương làm rõ và đề xuất hướng xử lý phù hợp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thưa ông, như vậy hướng mà Ban cán sự Đảng của Bộ Công Thương đưa ra và xử lý kết luận trên như thế nào?

-Tuy kết luận đưa ra những vấn đề cụ thể nhưng là cả quá trình dài từ các quyết định nhân sự tới công tác cán bộ nói chung cộng thêm một số vấn đề khác nữa. Do vậy, Bộ Công Thương sẽ thực hiện đầy đủ, đúng theo tinh thần chỉ đạo tại kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương, theo đúng nguyên tắc của Đảng phải khắc phục tồn tại và có hướng hoàn thiện.

Ngoài ra, Bộ Công thương cũng sẽ thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật, những vấn đề này cần được xem xét, làm rõ. Trên tinh thần là sai ở đâu, sửa đó, theo kết luận và quy định của pháp luật. Vì vậy, chỉ có thể khẳng định, thời gian tới Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương sẽ tổ chức thực hiện và chấp hành đầy đủ chỉ đạo tại kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Như ông vừa cho biết là có sai phạm trong quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải, vậy Bộ Công thương có thu hồi quyết định bổ nhiệm này không?

- Quan điểm của chúng tôi là tiếp thu đầy đủ tinh thần trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cũng như trong quá trình làm việc của chúng tôi với đoàn kiểm tra, nguyên tắc là sai đâu sửa đó.

Tất nhiên, mức độ sai phạm đến đâu, hình thức xử lý như thế nào và đặc biệt hướng giải quyết cụ thể ra sao thì phải đợi các cơ quan tham mưu của chúng tôi căn cứ theo quy định chung của Đảng, pháp luật Nhà nước để đưa ra cho phù hợp.

Cũng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì các cơ quan Đảng đã có kiến nghị cụ thể nhưng với cơ quan Nhà nước hiện ông Vũ Huy Hoàng đã nghỉ chế độ hưu do vậy sẽ xử lý như thế nào thưa ông?

-Tôi không thể bình luận việc này vì tôi không có thẩm quyền quản lý vấn đề này, tôi chỉ là người đang là Bộ trưởng Bộ Công thương, Ủy viên Ban cán sự. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận về kỷ luật Đảng đối với các tập thể, cá nhân của Bộ Công thương, Ban cán sự Đảng Bộ Công thương thì phải chấp hành và thực hiện.

Xin cảm ơn Bộ trưởng!

Minh Hạnh (ghi)