(CafeF) - Tỷ lệ lạm phát tại châu Âu hiện đang tăng lên mức cao nhất trong 16 năm, điều này hiện đang khiến các nhà hoạch định chính sách châu Âu hết sức đau đầu.