Tức vì bò lạ nhiều lần phá vườn mà không biết của ai, ông nông dân vác rựa chặt phứt cái đuôi bò cho người chủ xuất đầu lộ diện, chẳng dè bị kiện vì cái tội làm “mất thẩm mỹ” của con bò