GD&TĐ - Tôi tốt nghiệp ĐHSP ngành Ngữ văn. Ra trường tôi làm hợp đồng tại Phòng GD&ĐT và có đóng bảo hiểm xã hội kể từ tháng 9/2013. Năm 2015 tôi thi đỗ viên chức giáo viên và được điều động làm giáo viên dạy văn trường THCS. Tôi có được miễn tập sự không? - Hà Thị Thanh Thiết (htthanhthiet***@gmail.com).

Lam hop dong o Phong GD&DT, thi do vien chuc giao vien co phai tap su? - Anh 1

* Trả lời:

Tại Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ có nêu: Người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

- Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên;

- Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Người được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu không có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự.

Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn được làm việc tại Phòng GD&ĐT theo diện hợp đồng và có đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, bạn chưa từng tham gia giảng dạy với vai trò là giáo viên, do đó bạn vẫn phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định hiện hành.