NDĐT- Tứ Xã (Lâm Thao, Phú Thọ) mới phát triển nghề nuôi rắn được 10 năm nay, nhưng đã phát triển khá mạnh. Mỗi năm rắn mang lại nguồn lợi cho xã hàng chục tỷ đồng.