Ngày 5-11, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng”.

Hội thảo nhận định việc sử dụng tiếng Việt hiện nay đã bộc lộ những hạn chế như thiếu trong sáng, thậm chí lệch chuẩn, lai căng, hỗn tạp. Một số cơ quan, tổ chức, cá nhân còn cẩu thả, dễ dãi khi dùng ngôn từ; vay mượn một số từ nước ngoài khi tiếng ta có sẵn; ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt có lúc chưa được quan tâm đúng mức...

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo phải giữ gìn sự trong sáng đi đôi với phát triển, làm mới tiếng Việt. Trong quá trình hội nhập, việc tiếp thu hay mượn tiếng nước ngoài để làm giàu thêm tiếng Việt là một yếu tố khách quan. Tuy nhiên, sự tiếp thu phải có chọn lọc và không đánh mất bản sắc.