Ngày 29/5, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: theo thông tin phản ánh của TTXVN, tỉnh Lâm Đồng đã tổng kiểm tra xe mô tô công của các cơ quan. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định thu hồi toàn bộ hơn 500 chiếc xe mô tô công sử dụng không đúng mục đích để bán đấu giá bổ sung công quỹ.