UBND tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các Sở, ban, ngành trong tỉnh và TP. Đà Lạt thống nhất tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IV-2011. Theo đó, Festival Hoa Đà Lạt sẽ diễn ra trong 6 ngày (từ ngày 30-12-2011 đến 4-1-2012). Lễ khai mạc Festival tổ chức ngày 31-12-2011 và bế mạc ngày 4-1-2012. Festival Hoa Đà Lạt gồm nhiều chương trình chính thức và các hoạt động mở nhằm quảng bá thương hiệu hoa nổi tiếng của Đà Lạt đến bạn bè trong và ngoài nước. Dự kiến, kinh phí tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần này 20 tỷ đồng.

T. Hồng