TTO - Ngày 20-7, Sở GD-ĐT Lâm Đồng đã chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ công lập. Theo đó, trường có điểm chuẩn thi tuyển cao nhất là Trường THPT Bảo Lộc 32 điểm.

Kế đến là trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt 30,75. Những trường còn lại có điểm chuẩn từ 10 - 28 (nguyện vọng 1 - NV1), 29,75 (NV2). Trong khi đó, những trường có số điểm tuyển sinh thấp gồm trường THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh: 7 (NV1), 8,5 (NV2), trường Nguyễn Viết Xuân - Di Linh: 7,25 (NV1) và 8,25 (NV2), Hoàng Hoa Thám - Đức Trọng: 8 (NV1), 10 (NV2). STT Tên trường NV1 Điểm chuẩn NV2 Điểm chuẩn A Hình thức thi tuyển 9.269 915 1 Bùi Thị Xuân - Đà Lạt 401 30,75 2 Trần Phú – Đà Lạt 363 28 17 29,75 3 Đống Đa – Đà Lạt 87 22 124 24 4 Đơn Dương 357 20,5 5 Lạc Nghiệp - Đơn Dương 213 20,5 6 P’Ró – Đơn Dương 410 10,5 78 12,25 7 Đức Trọng 540 27,5 8 Nguyễn Thái Bình - Đức Trọng 379 21 23 23 9 Hoàng Hoa Thám - Đức Trọng 175 8 65 10 10 Chu Văn An - Đức Trọng 298 12,75 82 14,75 11 Thăng Long - Lâm Hà 403 14,5 12 Lâm Hà 524 15,25 13 Tâm Hà - Lâm Hà 361 16,5 14 Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà 62 10 172 11 15 Di Linh 592 21 16 Lê Hồng Phong - Di Linh 549 13,75 3 18 17 Nguyễn Viết Xuân - Di Linh 257 7,25 66 8,25 18 Lộc An - Bảo Lâm 346 11,75 19 Bảo Lâm 599 12,75 20 Lộc Thanh - Bảo Lộc 323 17,25 108 18,25 21 Lê Thị Pha - Bảo Lộc 236 16,5 65 18,5 22 Bảo Lộc 507 32 23 Đa Huoai 242 11,5 24 Đam Ri - Đạ Huoai 260 9,5 25 Đạ Tẻh 400 14,75 26 Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh 103 7 112 8,5 27 Cát Tiên 282 12,25 B Hình thức xét tuyển 2.414 1 Xuân Trường – Đà Lạt 172 2 Tà Nung – Đà Lạt 65 3 Phi Liêng – Đam Rông 202 21 4 Đạ Tông – Đam Rông 255 24 5 Langbiang – Lạc Dương 190 6 Đạ Sar – Lạc Dương 130 7 Đà Loan – Đức Trọng 246 22 8 Tân Thượng – Di Linh 178 22 9 Hòa Ninh – Di Linh 211 10 Lộc Thành – Bảo Lâm 327 26 11 Lộc Bắc – Bảo Lâm 41 25,5 12 Gia Viễn – Cát Tiên 175 27 13 Quang Trung – Cát Tiên 222 24