Ngày 28.5, Sở LĐTBXH Lâm Đồng chính thức công bố số lượng 100 thí sinh (trong số 115 thí sinh dự thi) đã vượt qua kỳ thi tiếng Hàn tại TPHCM và đủ tiêu chuẩn làm hồ sơ để đi xuất khẩu lao động tại Hàn quốc trong năm 2008.