Nhóm phóng viên lưu động gồm 2 người chúng tôi đã "ăn EURO, ngủ EURO" theo cách của riêng mình: tự vạch ra lộ trình sẽ đi, công việc sẽ làm, nhưng không phải lúc nào cũng trung thành với những kịch bản ấy... - Phóng viên Anh Ngọc viết từ "tâm điểm của EURO 2008" - Salzburg, Áo.