- Ngày hôm qua, 28/5 nhận lời mời của Quỹ từ thiện Trung Quốc, Lâm Chí Dĩnh đã tham gia hoạt động giúp đỡ các em thiếu niên vừa trải qua thảm họa động đất tại tỉnh Tứ Xuyên. Với những hoạt động này, Lâm Chí Dĩnh trở thành diễn viên đầu tiên của Đài Loan đến Tứ Xuyên trong các hoạt từ thiện giúp đỡ những người dân bị nạn trong thảm họa động đất.