(Zing) - Hai học sinh cùng lớp Sammii Humphries và Daniel Sargent đã trở thành bố mẹ trẻ của cặp song sinh Liam và Ryan.