Các cặp anh em luôn có những kỷ niệm đẹp từ thuở bé thơ và có thể khiến chúng ta chết cười thôi.

Lam anh kho day! - Anh 1

Dân chơi ngay từ bé.

Lam anh kho day! - Anh 2

Tâm sự những điều thầm kín.

Lam anh kho day! - Anh 3

Ai cho chú nhìn của anh!

Lam anh kho day! - Anh 4

Nhanh nhanh kẻo bị phát hiện!

Lam anh kho day! - Anh 5

Lam anh kho day! - Anh 6

Cùng nhau lớn lên.

Lam anh kho day! - Anh 7

Thế mà cũng đòi làm anh!

Lam anh kho day! - Anh 8

'Cuộc chiến' căng thẳng...

Lam anh kho day! - Anh 9

Dọa ba mẹ chút!

Lam anh kho day! - Anh 10

Ham mê công nghệ.

Lam anh kho day! - Anh 11

Anh hy sinh vì em.

Lam anh kho day! - Anh 12

Ta là em, ta có quyền.

Lam anh kho day! - Anh 13

Bố mẹ có bất ngờ không?