Sau 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế VietinBank đạt 6.485 tỷ đồng, tăng 13% và hoàn thành 82% kế hoạch.

Lai truoc thue VietinBank dat gan 6.500 ty dong, tang 13% - Anh 1

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã CTG) đã công bố báo cáo tài chính quý III/2016.

Đến cuối quý III, tổng tài sản ngân hàng này đạt 900.754 tỷ đồng, tăng trưởng 15,5% so với thời điểm đầu năm nay.

Tín dụng tăng trưởng 16% lên 625.406 tỷ đồng, gần đạt mục tiêu tăng trưởng 18% trong năm nay. Huy động vốn đạt 625.486 tỷ đồng, tăng mạnh 27% so với hồi đầu năm.

Nợ xấu ngân hàng chiếm 0,86% tổng dư nợ, giảm so với mức đầu năm là 0,92%. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng thêm hơn 780 tỷ đồng, tương đương 28%.

Sau 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế VietinBank đạt 6.485 tỷ đồng, tăng 13% và hoàn thành 82% kế hoạch.

Trường Văn