TTO - Lại thêm một vụ thảm sát diễn ra ở nước Mỹ khi một tay súng xộc vào trung tâm mua sắm ở Nebraska giết chết 8 người trước khi chĩa súng vào mình và tự sát. 5 người khác cũng bị thương – 2 bị thương rất nặng – tại vụ xả súng ở cửa hàng bán Westroads này.