Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi các ngân hàng đang thực hiện chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng.

Lai suat uu dai 'goi 30.000 ty dong' ap dung den het ngay 31-12 - Anh 1

Theo đó, khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, thuê, mua nhà ở thương mại, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở đáp ứng điều kiện theo quy định hiện hành có các khoản giải ngân tối đa đến hết ngày 31-12-2016 sẽ được áp dụng lãi suất vay ưu đãi của chương trình.

Các khoản giải ngân sau thời điểm này sẽ áp dụng lãi suất vay thỏa thuận từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại.

Đức Anh