(CafeF) - Đây là tin vui đối với các NHTM khi được tăng nguồn thu từ các khoản tín phiếu bắt buộc NHNN.