Giadinh.net - Ngày 14/10, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - Dương Thu Hương đã ký công văn số 397 gửi tới các ngân hàng hội viên về vấn đề lãi suất huy động trong tình hình diễn biến trên thị trường tài chính tiền tệ những ngày gần đây.