Trong 2 ngày cuối tuần qua, lãi suất qua đêm trên thị trường liên NH lên đến 16 - 17%/năm, cao hơn khoảng 3%/năm so với một tuần trước đó.