Chuyện "sứt đầu, tím người" ở đây xảy ra như "cơm bữa", nhưng không phải tại các cháu đùa nghịch mà do cách "xử sự" của các "mẹ hiền".