Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký hợp đồng lao động ngắn hạn dạy môn tiếng Anh:

Lai Chau thong bao hop dong giao vien Tieng Anh - Anh 1

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có nguyện vọng hợp đồng lao động ngắn hạn; có lý lịch rõ ràng;

Có trình độ đào tạo Đại học Sư phạm tiếng Anh hoặc có trình độ đào tạo Đại học khác về tiếng Anh và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo nội dung chương trình của Bộ GD&ĐT; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

Nguyên tắc ưu tiên trong xét ký hợp đồng theo thứ tự sau: Người thuộc 5 dân tộc đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu: Cống, Mảng, La Hủ, Si La, Khơ Mú. Người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Người có hộ khầu tại tỉnh Lai Châu. Người đã tham dự tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016 - 2017 nhưng không trúng tuyển. Người có trình độ chuyên môn cao phù hợp.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 30/9/2016 đến hết ngày 15/10/2016 (giờ hành chính).