Chiều 8-11, tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt ba liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và trong chiến tranh bảo vệ biên giới.

Lai Chau dua hai cot ba liet si ve an tang tai nghia trang tinh - Anh 1

Các liệt sĩ được quy tập lần này đều chưa được xác định danh tính. Song, được biết trong ba người đó có một đồng chí hy sinh năm 1952, tại xã biên giới Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ (Lai Châu). Một đồng chí hy sinh trong thời điểm từ năm 1950 đến 1953, tại xã biên giới Mồ Sì San, huyện Phong Thổ. Và một đồng chí hy sinh vào cuối tháng 2-1979, tại bản Thèn Thầu, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ.

Được biết, việc quy tập được hài cốt các liệt sĩ trên có sự giúp đỡ rất nhiều của đồng đội và chính quyền nhân dân các xã nơi các anh hy sinh. Việc này đã góp phần tôn vinh, tri ân các anh, những người đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.