(VEN) - Hoạt động khuyến công được coi là giải pháp quan trọng để thúc đẩy ngành công nghiệp nông thôn của tỉnh phát triển, tuy nhiên qua thực tế triển khai công tác khuyến công của Lai Châu hiện còn gặp nhiều khó khăn.

Theo báo cáo của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Lai Châu, năm 2011 Lai Châu được giao nhiệm vụ thực hiện 4 đề án khuyến công với tổng kinh phí thực hiện 330 triệu đồng. Tuy nhiên, Trung tâm chỉ thực hiện được 3 đề án, bao gồm: Đề án đào tạo nghề dệt thổ cẩm cho 100 lao động người dân tộc Thái tại khu tái định cư Tát Xum 1 và 2 (huyện Tân Yên), Đề án đào tạo nghề sản xuất xi măng cho 100 lao động người dân tộc Giáy, Mông (xã San Thàng, thị xã Lai Châu); Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp mới cho 20 doanh nghiệp theo đúng tiêu chuẩn. Riêng đề án hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung tại huyện Tân Yên do doanh nghiệp thiếu vốn nên phải tạm ngừng.

Nhận định về tình hình thực hiện công tác khuyến công của tỉnh năm 2011, bà Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại cho biết, năm vừa qua hoạt động khuyến công đã phát huy những hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng 24,5% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan thì công tác khuyến công của tỉnh hiện còn gặp nhiều khó khăn, nguyên nhận thì nhiều nhưng chủ yếu là do chính sách thắt chặt tín dụng đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vay vốn đầu tư cho sản xuất của doanh nghiệp nên ít nhiều ảnh hưởng tới hoạt động khuyến công của địa phương. Bên cạnh đó, với đặc trưng là một tỉnh miền núi địa hình chia cắt, dân trí không đồng đều, thêm vào đó ngành nghề nông thôn chưa phát triển, số làng nghề chưa nhiều, các sản phẩm có giá trị cao còn ít, thị trường thiếu và không ổn định. Ngoài ra, công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động khuyến công thực sự còn nhiều hạn chế do đó chưa hấp dẫn được vốn đầu tư của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất…

Về nhiệm vụ của công tác khuyến công năm 2012, bà Hương cho biết, năm 2012 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh phấn đấu đẩy mạnh hơn nữa hoạt động cũng như vai trò của khuyến công đối với quá trình phát triển ngành công nghiệp nông thôn của tỉnh. Cụ thể, trung tâm sẽ thực hiện 13 đề án, tập trung vào các nội dung đào tạo nghề, xây dựng mô hình hình trình diễn kỹ thuật, tổ chức tập huấn và tư vấn về sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất.

Để hoàn thành kế hoạch của năm 2012 đồng thời khắc phục những khó khăn trong công tác khuyến công của tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại của tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách của hoạt động khuyến công nhằm phổ biến sâu rộng chính sách khuyến công trong đời sống nhân dân, khuyến khích người dân tham gia và thụ hưởng các chính sách đó; đẩy nhanh việc thành lập Quỹ Khuyến công địa phương kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tại các địa phương trong tỉnh; kết hợp chặt chẽ với doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trong việc triển khai các đề án đào tạo nghề nhằm mục tiêu dạy nghề gắn với tạo việc làm tại chỗ cho người lao động…Ngoài ra, Trung tâm cũng sẽ chú trọng triển khai các đề án xúc tiến thương mại, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia các cuộc hội chợ, triển lãm nhằm quảng bá sâu rộng sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh…/.

Việt Nga