(aFamily) - Tôi thật không thể tin nổi một người sắp có gia đình lại có thể ngã lòng vào tay một kẻ khác không phải là chồng mình. Là vì anh chàng kia sở khanh hay chị quá tầm thường?