Em 20 tuổi, bị lác đồng tiền, em nghe nói có thể dùng lá muồng trâu để chữa bệnh này. Cho em hỏi, lá muồng trâu có những công dụng gì, có chữa được lác đồng tiền như người ta nói không? (anhngoc_vo@...)