Nhìn có vẻ chỉ có cái nhân thêm tôm. Sáng mai đi mua tôm làm về đổ bánh cuốn. Coi bộ cũng ko khó nhỉ.

Nhìn có vẻ chỉ có cái nhân thêm tôm. Sáng mai đi mua tôm làm về đổ bánh cuốn. Coi bộ cũng ko khó nhỉ.