Mỗi ngày chỉ bán một giờ. Có người muốn ăn phải đến trước khi quán mở cửa cả tiếng đồng hồ để chờ. 30 năm qua, quán bánh canh độc đáo này đã gắn bó với hàng trăm thực khách.