Thao trường đổ mồ hôi – chiến trường bớt đổ máu. Câu khẩu hiệu ấy luôn được cán bộ chiến sĩ Trung đoàn BB43, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) thấm nhuần và luôn ra sức huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu.

-

Là đơn vị đóng quân ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc, Trung đoàn BB43 như một lá chắn thép, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ cao cả mà Đảng và Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao phó. Bên cạnh việc huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tăng gia sản xuất, bảo đảm tốt và nâng cao đời sống bộ đội, đơn vị còn làm tốt công tác xây dựng cảnh quan, môi trường văn hóa chính quy, mẫu mực, xứng đáng là Trung đoàn chủ lực mạnh, Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Một ngày đầu hè, phóng viên Báo Tin tức đã được chứng kiến cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn BB43 lăn lộn trên thao trường, bãi tập, “rèn cán – luyện quân” sẵn sàng chiến đấu:

Trên đường ra bãi tập

Sẵn sàng chiến đấu

Giờ huấn luyện chuyên ngành DKZ82

Đại đội Cối 100mm huấn luyện kỹ thuật qui chỉnh hiệu chỉnh

Chiến sĩ Nguyễn Như Thiện, pháo thủ số 1, C15, e43 đang lấy phân tử ống ngắm Cối 100mm

Giờ học gói, buộc thuốc nổ của các chiến sĩ mới

Giờ học tra lắp ngòi nổ

Đặt bộc phá mở cửa đánh chiếm đầu cầu

Bộ binh mở cửa đánh chiếm đầu cầu

Tập ngắm bắn súng AK bài 1

Phân đội trinh sát huấn luyện võ thuật

Phút thư giãn trên thao trường

Bài võ thuật của đại đội trinh sát 20, e43

Cảnh quan môi trường văn hóa ở e43

Nguyễn Viết Tôn