Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế khi thực hiện 3 trọng tâm tái cơ cấu nền kinh tế chưa đạt được mục tiêu đề ra, trong báo cáo mới đây trình Quốc hội, Chính phủ cho rằng, nguyên nhân tái cơ cấu hệ thống tài chính- ngân hàng còn nhiều vướng mắc là do sự thay đổi về cơ cấu thị trường diễn ra chậm, vai trò của thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán (TTCK) còn "chưa đủ lớn".

Đó là kỳ vọng của Chính phủ. Tuy nhiên phải nhìn nhận rằng, TTCK đã có bước tăng trưởng đột biến khi liên tục phá vỡ các mốc. Theo các chuyên gia kinh tế, sự phục hồi của TTCK trong giai đoạn vừa qua mang tính chất bền vững khi nhiều cổ phiếu đã có những bước đột phá về giá so với những năm trước đây. Thời điểm cuối tháng 9-2016 (phiên giao dịch ngày 28-9) VNIndex đã liên tiếp phá đỉnh của hơn 8 năm trước.

Theo Bộ Tài chính, đến cuối tháng 9-2016, mức vốn hóa của thị trường cổ phiếu đạt hơn 1,63 triệu tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm 2015, tương đương 38,9% GDP. Riêng dư nợ thị trường trái phiếu tương đương 24% GDP.

Trong kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, nhận định sự quan trọng của tái cơ cấu TTCK, Chính phủ đã nhận định: "Một trong những nội dung tái cơ cấu trọng tâm là tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và TTCK". Chính phủ cũng kỳ vọng giai đoạn này sẽ tập trung nâng cao quy mô và hiệu quả hoạt động của TTCK, thị trường TPCP, thị trường trái phiếu DN và thị trường bảo hiểm. Đến năm 2020, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 70% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt 30% GDP.

Được biết, trong số khoảng 10,567 triệu tỷ đồng thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016- 2020 theo ước tính của Chính phủ, sẽ tập trung đầu tư cho 5 nội dung tái cơ cấu trọng tâm, trong đó có TTCK.

Kịch bản tái cơ cấu quyết liệt sẽ tạo ra những kết quả rõ ràng hơn, đặc biệt trong trung hạn và dài hạn. Kiên định mục tiêu đẩy mạnh tái cơ cấu TTCK sẽ mang lại những tác động tích cực cho nền kinh tế. Đây cũng là kỳ vọng của nhà đầu tư.

Minh Anh