(Dân Việt) - Trước tiên cần chú ý vai trò của một số loại phân đối với cây tiêu.

Đạm (N): Giúp tiêu sinh trưởng phát triển tốt, nhiều chồi, ra nhiều hoa, kích thước trái to. Thiếu đạm, lá vàng cây cằn cỗi. Dư đạm, lá nhiều, dễ nhiễm bệnh, ít trái. Việc bón phân phải phù hợp với mỗi thời kỳ phát triển của cây hồ tiêu. Lân (P): Giúp bộ rễ phát triển tốt, hút được nhiều chất dinh dưỡng, chịu hạn tốt. Thiếu lân, cây cằn cỗi ít đậu trái. Lân cần trong giai đoạn cây con và đầu thời kỳ ra hoa. Kali (K): Giúp cây cứng, chống chịu sâu bệnh và thời tiết bất thường, tăng phẩm chất hạt. Thiếu K, cây khó hấp thu đạm, rụng hoa, cây cần kali trong giai đoạn cây non, hạt vào chắc và chín. Tuổi cây Phân hữu cơ Phân vô cơ (kg/ha/năm) (kg/gốc) Urê Supe lân Kali Năm 1 15 - 20 150 250 80 Năm 2 15 - 20 200 300 120 Năm 3 15 - 20 350 350 200 Năm 4 20 - 30 400 400 250 Magiê (Mg): Cây rất cần Mg, do đó phải bổ sung thêm Mg bằng cách tưới Sunfat Mg (MgS04) 1% (1-2 lít/ gốc) hoặc phun phân vi lượng qua lá. Vôi (Ca): Rất cần cho cây tiêu sử dụng, Ca vừa là nguyên tố dinh dưỡng trung lượng, vừa là nguyên tố phòng, chống bệnh. Hai năm bón thêm 0,5-1kg vôi cho 1 cây. Với trụ xây phải bón nhiều hơn. Định kỳ 2-3 tháng xịt phân bón lá 1 lần. Phân hữu cơ: Trong phân có đầy đủ khoáng đa, trung, vi lượng cần thiết cho cây sử dụng, nếu không có phân hữu cơ, cần phải bổ sung phân vi lượng. Có thể thay thế phân hữu cơ truyền thống (các loại phân chuồng) bằng phân hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ sinh học với lượng 2 tấn/ha/năm. Từ đó phân bổ sử dụng dạng loại và liều lượng phân bón (kg/ha/năm) theo mật độ trồng tiêu phổ biến là 2.000 cây/1ha, như sau: 1/ Liều lượng (áp dụng cho tiêu giai đoạn còn nhỏ từ 1 đến 4 năm tuổi - xem biểu đồ). 2/ Thời kỳ bón: Khi tiêu còn nhỏ có thể pha phân với nước tưới 1-2 tháng/1 lần. Khi tiêu lớn chia làm 4 lần bón: (400kg Urê+ 300kg SSP + 250 K20). Sau khi thu hoạch (tháng 4) bón toàn bộ phân hữu cơ + 1/3N + 1/4 P + 1/4K (130 kg urê + 100 kg lân + 60kg K). Đầu mùa mưa (tháng 6) bón: 1/3N + 1/4P + 1/4 K (130kg urê + 100kg lân + 60kg K). Giữa mùa mưa (tháng 8) bón: 1/3N + 1/4P + 1/4 K (140kg urê + 100kg lân + 60kg K). Cuối mùa mưa (tháng 10) bón: 1/4P + 1/4K (100kg lân + 70 kg K). Kỹ thuật bón chú ý: Xới cạn 5-10cm quanh gốc tiêu, cách gốc 40-60cm, bón phân xong thì lấp đất. Tùy đất đai và tình hình sinh trưởng có thể bổ sung thêm các loại chế phẩm sinh học và phân bón lá.(Chất kích thích sinh trưởng, các loại vitamin; aminoacid phân bón NPK +TE theo các tỷ lệ phù hợp cho từng giai đoạn). TS Nguyễn Đăng Nghĩa Trung tâm Nghiên cứu Đất-Phân bón & Môi trường.