Pantanal vốn là một trong những vùng đầm lầy lớn nhất trên hành tinh, trải dài trên một vùng suy thoái kiến tạo địa chất phía tây của bang Mato Grosso do Sul - Brazil, chiếm một phần lãnh thổ của Paraguay trong lưu vực dòng sông cùng tên.

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 1

Khu thiên nhiên hoang dã Pantanal - bang Mato Grosso do Sul - Brazil

Lũ lụt trong mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều đã biến Pantanal trở thành một khu vực hồ - đầm lầy cùng với một số vùng đất khô mùa đông, kiến tạo nên một khu vực loang lổ da báo với những khu vực đầm lầy bị cỏ mọc che phủ phần lớn, hồ nhỏ, những con sông nhỏ chảy ngoằn ngoèo, đầm nước ngập mặn và khu vực cây cỏ dày đặc.

Địa hình Pantanal vô cùng độc đáo không chỉ do đặc điểm tự nhiên và khí hậu khu vực, mà còn có sự đa dạng to lớn của hệ động - thực vật khu vực. Tại Pantanal có khoảng 3.500 loài thực vật, 650 loài chim, 80 loài động vật có vú và 50 loài bò sát, trong đó chỉ riêng cá sấu có khoảng 20 triệu con. Tại Pantanal có rất nhiều các khu vực tự nhiên được bảo vệ đặc biệt và một khu bảo tồn thiên nhiên cùng tên, Pantanal là khu Di sản thế giới của UNESCO.

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 2

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 3

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 4

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 5

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 6

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 7

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 8

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 9

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 10

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 11

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 12

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 13

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 14

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 15

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 16

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 17

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 18

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 19

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 20

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 21

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 22

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 23

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 24

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 25

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 26

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 27

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 28

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 29

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 30

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 31

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 32

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 33

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 34

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 35

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 36

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 37

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 38

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 39

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 40

Ky thu khu tu nhien hoang da Pantanal - Brazil - Anh 41

TTB

Trịnh Thái Bằng -