Ngày 19-7, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 48 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962 - 20-7-2010).

Ngày 20-7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh số 34 công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của Cảnh sát nhân dân (CSND) và Pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc hàm sĩ quan và hạ sĩ quan CSND. Trải qua chặng đường 48 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSND luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. TTXVN